EXODUS RODZIN

Exodus Rodzin to kontynuacja spotkań dla młodzieży Exodus Młodych. Jego celem jest ewangelizacja, formacja i integracja rodzin. Na wydarzenie mógł przyjść każdy, kto chciał spotkać Pana Boga, pogłębić miłość rodzinną oraz spędzić czas z najbliższymi. W programie zaplanowaliśmy wspólną modlitwę, konferencje, świadectwa, koncerty oraz atrakcje dla dzieci. W organizację Exodusu Rodzin włączyli się:Duszpasterstwo Rodzin, Domowy Kościół, Wspólnota w Jego Ręku, Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca oraz Rodziny związane z Exodusem Młodych. Podczas tego spotkania można było zobaczyć i posłuchać zaproszonych gości:

ks Krzysztof Porosło

Ksiądz archidiecezji krakowskiej, przez dwa lata posługiwał w krakowskiej parafii, w 2015 rozpoczął studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), które ukończył w 2019 obroną doktoratu. Od 2019 jest wykładowcą teologii dogmatycznej na UJPII W Krakowie. Jest także diecezjalnym duszpasterzem akademickim przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Pomysłodawca i współtwórca rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, które odbywają się od 2008 r. Publikuję m.in. w „Gościu niedzielnym”, Tygodniku Katolickim „Niedziela”, w miesięcznikach „List”, „Biblia krok po kroku”, „Msza Święta” oraz „Żywe Słowo”. Jest autorem lub redaktorem 15 książek poświęconych przede wszystkim zagadnieniom liturgicznym. Największą pasją jest teologia liturgii, której popularyzowanie stało się również jego powołaniem w powołaniu. Autor strony baptysterium.pl – nazwa ta łączy moje dwie pasje: głoszenie słowa Bożego i liturgię. Jako motto mojego życia kapłańskiego wybrał fragment: „To mówi Amen: Znam twoje czyny. Obyś był zimny albo gorący” (Ap 3, 14-15).

Małgorzata i Krzysztof Nycz

Małgorzata Nycz
Jestem certyfikowanym mediatorem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Moja praca podlega regularnej superwizji. Więcej o mnie przeczytasz tutaj: www.malgorzatanycz.pl
Krzysztof Nycz
Jestem doradcą małżeńskim. Ukończyłem Wydział Zarządzania na Technische Universität Berlin oraz Studium Małżeństwa i Rodziny na Akademii Katolickiej w Warszawie.

Robert Derewenda

w roku 2001 ukończył studia historyczne na KUL na podstawie pracy pt. „Walka władz komunistycznych z oazowym Ruchem Światło-Życie w latach 1963-1981” napisanej na seminarium magisterskim prof. Jana Ziółka. W roku 2007 ukończył doktoranckie studia dzienne na KUL. Uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy pt. „Historia Ruchu Światło-Życie w latach 1950-1985”.

Zespół Guadelupe

Główny wokal: Agnieszka Krasucka, Paweł Krasucki

Chór:

Soprany: Dorota Galińska, Vita Kazmirova, Agata Miśtak, Gabriela Rodzik, Adriana Sak, Katarzyna Skupińska, Magdalena Stachal, Anna Maria Szcząchor, Anna Szymczyk,  Monika Wrona.

Alty: Emilia Łabęcka, Monika Łaszkiewicz, Ewelina Mazur, Jowita Pluta, Anna Romaniuk.

Tenory: Mateusz Dudek, Piotr Knap, Piotr Ochal, Karol Staszczyk, Konrad Wójcik.