Nowe fakty ws. śmierci ks. Franciszka Blachnickiego

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że ksiądz Blachnicki został zamordowany.

Zbigniew Ziobro poinformował podczas konferencji prasowej, że z prowadzonego w tej sprawie śledztwa wynika iż, ksiądz Blachnicki został zamordowany.

– Ks. Franciszek Blachnicki był kolejną ofiarą systemu komunistycznego, dlatego że prowadził piękną działalność duszpasterską. Jako charyzmatyczny kapłan trafiał do rzesz młodych ludzi. Był przez to postrzegany jako wielkie zagrożenie dla komunistów – podkreślił podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Jak dodał, w postępowaniu pozyskano opinie biegłych, wykonano ekshumację ciała duchownego, odebrano zeznania do nowych, wcześniej nieprzesłuchiwanych świadków.

Śledztwo pozwoliło dzisiaj w sposób kategoryczny dojść do tego punktu, który pozwala na brutalną prawdę, że ksiądz Franciszek Blachnicki był kolejną ofiarą systemu komunistycznego, ofiarą, która padła dlatego, że prowadziła piękną działalność

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej przywołał słowa Jana Pawła II

We wtorkowej konferencji prasowej udział wziął również prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Jak przypomniał, duchowość księdza Blachnickiego najtrafniej określił w przeszłości Jan Paweł II.

– Po wielu latach konsekwentnego domagania się prawdy historycznej, dzięki doskonałej współpracy z panem ministrem Zbigniewem Ziobro, dzisiaj wiemy, że ks. Blachnicki został zamordowany 27 lutego 1987 roku w Carlsbergu. Duchowość ks. Blachnickiego najtrafniej określił papież Jan Paweł II, mówiąc, że jest człowiekiem, którego wiara jest konsekwentna – podkreślił Karol Nawrocki.

Jak ocenił, ks. Blachnicki był jednym z najbardziej represjonowanych przez system komunistyczny duchownych.

– Był represjonowany administracyjnie, inwigilowany, poddawano go działaniom operacyjnym, dezinformacyjnym i dezintegrującym

Jak wyglądało śledztwo ws. śmierci ks. Franciszka Blachnickiego?

Wykonane pod nadzorem Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu czynności procesowe były nacechowane dużym stopniem trudności z uwagi na znaczny upływ czasu od daty zaistnienia czynu, konieczność pozyskania obszernego materiału dowodowego poza granicami kraju oraz potrzebę rozstrzygania istotnych zagadnień, wymagających wiedzy biegłych różnych specjalności.

Po przeprowadzeniu ekshumacji zwłok ks. Franciszka Blachnickiego z krypty kościoła parafialnego w Krościenku, prokurator zlecił wykonanie szeregu badań przez biegłych z zakresu antropologii, genetyki, toksykologii, medycyny sądowej i analityki medycznej. Sądowo – lekarską sekcję zwłok pokrzywdzonego, połączoną ze specjalistycznymi badaniami, przeprowadzali biegi ze znanych ośrodków naukowych, w tym z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W śledztwie w charakterze świadków przesłuchane zostały także osoby, które dysponowały wiedzą o zdarzeniu, ale dotąd zeznań nie składały, w tym także osoby stale przebywające poza granicami Polski. W czynnościach tych, wykonywanych w drodze międzynarodowej pomocy prawnej w Niemczech przez sąd i jednostki policji właściwe dla miejsca zamieszkania tych osób, każdorazowo brał udział prokurator IPN.

Poza granicami Polski zabezpieczone zostały także ślady kryminalistyczne, przekazane następnie do dalszych badań w kraju. Istotny materiał dowodowy uzyskano także dzięki nowym kwerendom archiwalnym zarówno w Polsce, również poza zasobem archiwalnym IPN , jak i w Austrii i na Węgrzech w ramach Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego.

źródło: https://i.pl/nowe-fakty-ws-smierci-ks-franciszka-blachnickiego-minister-sprawiedliwosci-zbigniew-ziobro-zostal-zamordowany-zostal-otruty/ar/c1-17369079