Zapraszamy na Święto Patronalne Ruchu

Zachęcamy Wszystkich do pełnego udziału w Święcie Patronalnym naszego Ruchu. Szczególnie zapraszamy rodziny, które przeżyły już Oazę Rodzin I st. a nie brały udziału jeszcze w celebracji włączenia do deuterokatechumenatu – chęć udziału w tej celebracji zgłoście do swoich Par Rejonowych.

Kilka słów o tym czym jest deuterokatechumenat:

Deuterokatechumenatu nawiązuje do znanego już w początkach chrześcijaństwa katechumenatu, który jest okresem przygotowania dorosłych ludzi do chrztu i trwa kilka lat; w Ruchu Światło-Życie chodzi jednak o formację ludzi już ochrzczonych, dlatego początkowy okres formacji nazwany jest deuterokatechumenatem, tzn. wtórnym katechumenatem. Ma on prowadzić do odkrycia pełni życia płynącego z sakramentów. To czas dorastania we wspólnocie do bycia dojrzałym chrześcijaninem, czyli takim, który potrafi nim być w każdej sytuacji i który zdobywa innych dla Chrystusa. Nikt bowiem nie rodzi się chrześcijaninem, ale ciągle się nim staje. Deuterokatechumenat jest oparty na Obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych.

Deuterokatechumenat ma na celu nauczenie uczestnika formacji nowego stylu życia, który odpowiada dojrzałemu życiu chrześcijańskiemu. Chodzi tu jednak o kształtowanie postaw życiowych, a nie tylko o wiedzę o nich. W tradycji katechumenatu sprowadzano je do kształtowania sześciu następujących postaw:

  1. życia słowem Bożym
  2. życia we wspólnocie
  3. dawania świadectwa
  4. życia modlitwą
  5. życia liturgią sakramentalną
  6. życia ciągłym nawróceniem – wewnętrzną przemianą

Do deuterokatechumenatu należy ten kto:

  • przeszedł etap ewangelizacji,
  • wyraził pragnienie wejścia do deuterokatechumenatu i został do niego przyjęty.

Pierwszy etap deuterokatechumenatu jest skoncentrowany na spotkaniu z Chrystusem w słowie Bożym i wierze, która jest konsekwencją przyjęcia tego słowa. Rozpoczyna się z chwilą przyjęcia do wspólnoty deuterokatechumenalnej, co dokonuje się na zakończenie Oazy Nowego Życia I stopnia bądź, coraz częściej, w późniejszym czasie, po wakacjach (np. 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – święta patronalnego Ruchu). Moment ten odpowiada w Obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych momentowi uczynienia kogoś katechumenem i jest związany z odpowiednim nabożeństwem.

Drugi etap deuterokatechumenatu jest skoncentrowany na spotkaniu z Chrystusem w liturgii i sakramentach. Rozpoczyna się Oazą Nowego Życia II stopnia (ONŻ II), która ma specyficzny program inicjacji liturgiczno-sakramentalnej oparty na wydarzeniach z Księgi Wyjścia.

Centralnym wydarzeniem tego roku jest przeżycie w formie oazy rekolekcyjnej Triduum Paschalnego, z uroczystym odnowieniem przymierza chrztu świętego. Dlatego ważny jest okres Wielkiego Postu, który przygotowuje do tego wydarzenia. Według Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych okres ten winien być czasem bezpośredniego przygotowania katechumenów do chrztu (w pierwszą niedzielę postu ma miejsce ryt wybrania; sam post jest nazwany w Obrzędach okresem oczyszczenia i oświecenia i towarzyszą mu także specjalne nabożeństwa).

Drugi rok kończy się po Triduum Paschalnym, po którym rozpoczyna się następny etap formacji, w historii katechumenatu nazywany okresem mistagogii. Nie należy on już w sensie ścisłym do katechumenatu. W tym czasie ci, którzy w Wigilię Paschalną przyjęli chrzest, poprzez specjalne katechezy, a także uczestnictwo w Liturgii, rozważanie Ewangelii i praktykę chrześcijańskiej miłości byli wprowadzani w znaczenie obrzędów liturgicznych oraz w życie konkretnej wspólnoty chrześcijan.

W formacji Ruchu Światło-Życie ci, którzy zakończyli okres deuterokatechumenatu, z biernych członków Kościoła mają się stawać jego żywymi komórkami, biorącymi za niego także odpowiedzialność.

Kolejny, trzeci etap formacji jest skoncentrowany na spotkaniu z Jezusem Chrystusem we wspólnocie Kościoła poprzez wchodzenie w jej tajemnicę i poznawanie jej pod wieloma aspektami. Ma doprowadzić uczestnika formacji do:

  1. odnalezienia własnego miejsca w Kościele tzn. do odkrycia swojego powołania, swojego charyzmatu,
  2. wzięcia odpowiedzialności za jakąś cząstkę Kościoła, poprzez podjęcie określonej służby, diakonii, zgodnie ze swoim powołaniem, charyzmatem.

Trzeci rok rozpoczyna się formalnie okresem Wielkanocy, po przeżyciu rekolekcji Triduum Paschalnego, jednak zasadniczym przeżyciem rozpoczynającym ten czas są wakacyjne rekolekcje Oazy Nowego Życia III stopnia (ONŻ III); program tych rekolekcji skupia się wokół tajemnicy „Matki Kościoła i Kościoła Matki”.

Na podstawie tekstu „Deuterokatechumenat” https://www.oaza.pl/deuterokatechumenat/